Dernek Genel Kurulları Ertelendi.

Dernek Genel Kurulları Covid-19 nedeniyle 01 Mart 2021 tarihine kadar Ertelendi.5253 sayılı Dernekler Kanunun 7 nci ve Dernekler Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre dernek tüzüğündeki genel kurul toplantı usullerini içeren hükümler çerçevesinde yönetim kurulunun alacağı geri bırakma kararı ile belirlenen süre içinde yapılması gerekmektedir.